EDYTA SADOWSKA JAKO NOWY SZEF PIONU PROGRAMOWEGO DOŁĄCZY DO ZARZĄDU NC+