Zakładnicy historii odzyskują głos w lipcu w Planete+