KRÓL: Jan P. Matuszyński o pierwszej scenie serialu