Tomasz Raczek, Grażynia Torbicka, Michał Oleszczyk recenzują KRÓLA