Wyniki Grupy Vivendi po III kwartale 2016: Nieznaczny ale stabilny wzrost liczby abonentów