W poszukiwaniu przestrzeni idealnej - marzec w Domo+