Czy zwierzęta mają prawa? Cykl dokumentalny w Planete+