Akacja "Czas na taniec - czas na twój ruch!" spełniła taneczne marzenia dzieci