„Kino Mówi: W rodzinie”, czyli różne definicje miłości w Ale kino+