Filmy o wielu znaczeniach w cyklu Ale kino+ „Kino Mówi: Alegoria”