W Warszawie stanął pierwszy w Polsce, a może i na świecie, pomnik szefa idioty