Z miasta na wieś. Sielankowe życie w 4. serii „Daleko od miasta” w Domo+