Platforma nc+ porządkuje układ kanałów i wprowadza do oferty kanał Zoom TV