Wiosenny powiew inspiracji w Kuchni+, Domo+ i Planete+