„Andrzej Bargiel – Śnieżna Pantera” charytatywnie dla Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą