CANAL+ Polska i Studio Munka SFP wspólnie wyprodukują serię reżyserskich debiutów o tematyce współczesnej